Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen el Nº de Registre de Propietat Intel·lectual B-1986-1913, Barcelona, ​​02 de maig de 2013.

USUARIS

L’accés i / o ús de la plataforma PracticaVial SL atribueix la condició d’USUARI particular o USUARI Autoescola, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

PracticaVial S.L. a través de la seva plataforma bcnvial.com proporciona l’accés a un servei de pràctiques virtuals amb vídeo recorreguts en primera persona així com continguts als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. S’estén al registre aportant informació veraç i lícita. Com a conseqüència se li proporcionarà una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l’USUARI.

En el cas que es produeixi un ús indegut del seu accés, ha de notificar per escrit a bcnvial.com de forma immediata, així com l’accés per tercers no autoritzats a l’ús de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts, a no emprar-los per:

1) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
2) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, així com competència deslleial.

3) Provocar danys en la plataforma de bcnvial.como de terceres persones; Intentar accedir o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

És per això que PracticaVial S.L. es reserva el dret de cancel·lar el compte de l’usuari i les seves dades relatives al detectar un comportament il·lícit i perjudicial per a la imatge de PracticaVial SL així com al relatiu a terceres parts.

PROTECCIÓ DE DADES

PracticaVial S.L. compleix amb el establecidoen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent.

Bcnvial.com vetlla per un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari, comprometent al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de dades personals de l’USUARI, declarant la no cessió a tercers d’informació de caràcter personal recollida a la plataforma sense sol·licitar el seu consentiment previ.

ÚS I FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El tractament que li dóna Practica Viària S.L. a les dades recollides són de forma electrònica i telemàtica. El seu ús vindrà condicionat a les següents disposicions:

1) El registre de dades per poder gaudir dels serveis oferts a través de la plataforma.
2) La gestió i / o tramitació de serveis i activitats connexes.
3) La gestió de consultes, dubtes o suport tècnic, comercial i / o altres sol·licituds genèriques d’informació.
4) L’atenció personalitzada a través del SAU (Servei d’Atenció a l’Usuari, així com la promoció de productes i / o serveis propis i de terceres empreses del sector vinculades a bcnvial.com.
5) Gestió de dades de caràcter personal cedits pels USUARIS Autoescola. En aquest cas, PracticaVial S.L. s’empara en la Llei 15/99 LOPD amb la finalitat que l’USUARI pugui exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació. Per poder exercir aquest dret cal sol·licitar-ho per escrit a (support@bcnvial.com) incloent una còpia del DNI, o document identificatiu equivalent del titular de les dades requerides.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PracticaVial S.L. és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual la seva plataforma, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats.

En compliment dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’bcnvial .com, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització explicita de PracticaVial SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat de PracticaVial SL. L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar , eludir o manipular qualsevol arxiu o document disposa bcnvial.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Bcnvial no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Així com les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé quan es degui a una falta de diligència l’USUARI pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o dades personals.

OCUPACIÓ DE COOKIES

PracticaVial S.L. podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per la seva plataforma. Les cookies s’associen únicament a un USUARI i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI, en compliment del Reial decret llei 13/2012 .El USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Bcnvial.com, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts. Les cookies utilitzades al nostre lloc són exclusivament usades per facilitar la navegació sense obtenir cap tipus de dada personal i per part de Google Analytics amb finalitats estadístiques i de forma anònima.

ENLLAÇOS

PracticaVial S.L. no exercirà cap control sobre enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
PracticaVial S.L. es reserva el dret d’eliminar enllaços que consideri publicitaris o competència deslleial, avisant prèviament a l’USUARI que ho promogui.

DRET D’EXCLUSIÓ

Bcnvial.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva plataforma web i / o els serveis oferts sense necessitat de previ avís, de forma discrecional i / o temporal, a instància pròpia o d’un tercer, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, ja seaUSUARIOS que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús o per motius comercials. Podent així mateix modificar unilateralment les condicions d’accés, o els continguts inclosos a la plataforma.

GENERALITATS

Bcnvial.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva plataforma web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

PracticaVial S.L. podrà modificar sense previ avís en qualsevol moment les condicions aquí disposades, sent degudament actualitzades. La vigència de les citades condicions anirà en funció fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

 

Informació també disponible en: Cast

Top