Control de seguiment

Control dels apartats de la web llegits
  • LLEGIT Seguimient de control efectiu
    • Com a alumne podràs portar un control de seguiment de les teves pràctiques, anotant les interseccions conflictives i les maniobres que has llegit, abans o després de fer la pràctica. Així sabràs d’una manera senzilla i ràpida en quin moment estàs de l’aprenentatge de la conducció.
Control de seguimento - Bcnvial
    De la web a la practica
  • PRACTICAT Seguimient de control efectiu
    Després de fer la pràctica, tant l’alumne com el professor, podrà evaluar les interseccions conflictives i les maniobres que acaba de practicar. D’aquesta manera, es podrà dur a terme un control de seguiment efectiu de tot el què s’ha practicat i el què falta per fer.
Control de seguimento - Bcnvial

Amb aquesta eina de treball augmentarem el nostre coneixement sobre les zones d’examen i les maniobres. En tot moment, sabrem el nivell que tenim respecte al coneixement de la zona d’examen i respecte a tot allò que portem practicat. El resultat és una millor preparació per al procés pràctic, la qual cosa ens ajudarà a afrontar l’examen d’una manera més segura.

Informació també disponible en: Cast

Top