A qui va dirigit

BcnVial és una guia de consulta durant tot el procés d’aprenentatge per a la preparació de l’examen per a alumnes i un manual de suport per a professionals.

Per a l’alumnat
Durant les primeres classes pràctiques, a l’alumne li resulta molt difícil observar la senyalització de les vies i l’entorn. En aquesta primera fase d’aprenentatge, BcnVial és de gran ajuda ja que ofereix una guia amb les definicions de totes les maniobres, alhora que presenta els casos concrets en les interseccions reals d’examen.
Un cop l’alumne maneja el vehicle amb prou automatisme, entraria en la segona fase d’aprenentatge en què es prepara per a una circulació òptima amb l’objectiu d’aprovar l’examen de conduir.
Aquí, l’ajuda d’BcnVial és imprescindible, ja que gairebé tota l’atenció està focalitzada en conèixer les zones d’examen i les seves interseccions més problemàtiques per transitar correctament el dia de la prova.
BcnVial et dóna a conèixer quins són els errors més habituals en cada intersecció i com cal realitzar-les correctament.
Com a aspirant al carnet de conduir, pots visitar virtualment les zones d’examen abans i/ o després de transitar en la vida real. Així, les zones d’examen, les seves interseccions i senyalitzacions més complexes seran ja conegudes i familiars.
Per al professorat
Per als professionals de l’educació viària, BcnVial és un suport didàctic i de recolçament fonamental.
D’una banda, permet portar un ordre en la formació, tant de les maniobres com de les zones d’examen i les seves interseccions. És a dir, si el professor té programat fer estacionaments per al dia següent i l’alumne ha pogut visitar i estudiar els “Estacionaments” a l’apartat “Maniobres”, el procés serà més senzill, eficaç i professional, alhora que suposa un estalvi de temps per a tots dos i econòmic per a l’alumne.
D’altra banda, és possible que l’alumne conegui una zona d’examen, les interseccions i els seus errors més habituals prèviament al seu pas real per ella, ja que l’aspirant haurà pogut fer la visita virtual a BcnVial, i hi haurà estudiat els comentaris formatius.

Informació també disponible en: Cast

Top